Navensfyr

År 1952 flyttade den sista bofasta fyrvaktarfamiljen in till Navensberg på Kållandsö. Navens fyrplats har i många år ägts av Vänerns Seglationsstyrelse men drivs numera av sjöfartsverket och är uthyrd till privat sommarboende. Vippfyren på Naven sköttes av Jon Persson som bodde på Skogudden nära Pirum. Sonen Johannes Jonsson blev sedan fyrvaktare på Navens fyr och efterträddes 1872 av sin son Carl Fredrik. I november 1899 omkom Carl Fredrik Jonsson, när han var med äldste sonen på galeasen Gustav Adolf uppe på Byälven för att lasta ved. Hustrun Tilda Jonsson ställdes ensam med 13 barn och ett på väg. Hon skötte fyren och fisket med hjälp av de större barnen.